Câu hỏi: Liên Bang Nga đóng vai trò như thế nào trong Liên Bang Xô Viết?

Câu hỏi: Liên Bang Nga đóng vai trò như thế nào trong Liên Bang Xô Viết?
A. Tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc trên thế giới.
B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Liên Xô đứng đầu thế giới.
C. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc xuất khẩu dầu mỏ.
D. Mở rộng lãnh thổ Liên Xô, là nước có diện tích lớn nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh