Câu hỏi: Liên Bang Nga là nước đầu tiên

Câu hỏi: Liên Bang Nga là nước đầu tiên
A. đưa người lên sao Hỏa.
B. đưa người đến châu Nam Cực.
C. đưa người lên vũ trụ.
D. thử vũ khí hạt nhân.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: LB Nga là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ Khi Liên Xô là cường quốc trong thập niên 60 và 70 của thế kỉ XX, đã chiếm tới 1/3 số bằng phát minh sáng chế của thế giới, LB Nga là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản.

Author: Cô Minh Anh