Câu hỏi: Loại cây nào dưới đây được trồng nhiều ở miền ôn đới và cận nhiệt, nơi có đất đen, đất phù sa giàu dinh dưỡng?

Câu hỏi: Loại cây nào dưới đây được trồng nhiều ở miền ôn đới và cận nhiệt, nơi có đất đen, đất phù sa giàu dinh dưỡng?
A. Lúa gạo.
B. Bông.
C. Mía.
D. Củ cải đường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/108, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh