Câu hỏi: Loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền Tây Trung Quốc là

Câu hỏi: Loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền Tây Trung Quốc là
A. Bò. B. Dê.
C. Cừu. D. Ngựa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II (lược đồ 10.9), SGK/94 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh