Câu hỏi: Loại gió khô nóng thổi từ trên cao xuống thấp theo các sườn núi khuất gió gọi là:

Câu hỏi: Loại gió khô nóng thổi từ trên cao xuống thấp theo các sườn núi khuất gió gọi là:
A. Gió núi.
B. Gió thung lũng.
C. Gió Phơn.
D. Gió đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/46, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh