Câu hỏi: Loại gió thổi đều đặn, thường xuyên từ cao áp cận nhiệt về hạ áp xích đạo được gọi là

Câu hỏi: Loại gió thổi đều đặn, thường xuyên từ cao áp cận nhiệt về hạ áp xích đạo được gọi là
A. Gió Tây ôn đới.
B. Gió Mậu dịch.
C. Gió Mùa.
D. Gió Phơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh