Câu hỏi: Loại gió thổi theo mùa, hướng và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau được gọi là

Câu hỏi: Loại gió thổi theo mùa, hướng và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau được gọi là
A. gió đất.
B. gió biển.
C. gió địa phương.
D. gió mùa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh