Câu hỏi: Loại khoáng sản nổi bật của Mĩ Latinh là ?

Câu hỏi: Loại khoáng sản nổi bật của Mĩ Latinh là ?
A. Dầu mỏ, khí đốt.
B. Kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.
C. Kim loại đen, kim loại quý.
D. Than đá, dầu khí.

Gợi ý câu trả lời

Mĩ Latinh có nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh