Câu hỏi: Lớp nào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?

Câu hỏi: Lớp nào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?
A. Lớp vỏ Trái Đất
B. Manti dưới.
C. Manti trên.
D. Nhân Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Thành phần vật chất chủ yếu của nhân Trái Đất là những kim loại nặng như: niken (Ni), sắt (Fe).
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh