Câu hỏi: Lớp nào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?

Câu hỏi: Lớp nào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?
A. Lớp vỏ Trái Đất.
B. Manti dưới.
C. Manti trên.
D. Nhân Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh