Câu hỏi: Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?
A. Phía bắc đồng bằng Tây Xia bia.
B. Cao nguyên Trung Xi bia.
C. Vùng Viễn Đông.
D. Đồng bằng Đông Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu vì khu vực đồng bằng này có đất đai màu mỡ, khí hậu ấm,…

Author: Cô Minh Anh