Câu hỏi: Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở

Câu hỏi: Lúa mì ở LB Nga được trồng chủ yếu ở
A. vùng Viễn Đông.
B. đồng bằng Đông Âu.
C. phía bắc đồng bằng Tây Xia bia.
D. cao nguyên Trung Xi bia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/70, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh