Câu hỏi: Lục địa nào được mệnh danh là “lục địa nóng”?

Câu hỏi: Lục địa nào được mệnh danh là “lục địa nóng”?
A. Lục địa Á – Âu.
B. Lục địa Phi.
C. Lục địa Nam Mỹ.
D. Lục địa Bắc Mỹ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/19, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh