Câu hỏi: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?
A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
B. Mưa nhiều ở ôn đới và mưa ít ở vùng cận xích đạo.
C. Mưa nhiều ở cực và cận cực, mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới.
D. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới và hầu như không có mưa ở cực, cận cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh