Câu hỏi: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào:

Câu hỏi: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào:
A. Góc nhập xạ và thời gian được chiếu sáng
B. Thời gian được chiếu sáng và vận tốc tự quay của Trái Đất
C. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Gợi ý câu trả lời

– Góc nhập xạ:
+ Góc nhập xạ là góc hợp bởi tia sáng mặt trời và hình chiếu của Trái Đất trên mặt phẳng chân trời (tiếp tuyến với bề mặt đất tại điểm đó). Góc nhập xạ càng lớn lượng nhiệt nhận được càng nhiều.
+ Trái Đất hình cầu nên từ xích đạo về hai cực góc chiếu của tia sáng Mặt Trời (góc nhập xạ) giảm dần. Do đó, các địa điểm ở vĩ độ thấp (có góc nhập xạ lớn) sẽ nhận được lượng nhiệt nhiều hơn các địa điểm ở vĩ độ cao (góc nhập xạ nhỏ).
Ví dụ: Việt Nam nằm trong khu vực nội chí tuyến, hoàn toàn trong vùng khí hậu nhiệt đới → nhiệt độ trung bình cao quanh năm; các khu vực ở phía bắc của Liên Bang Nga nằm trong vùng ôn đới có nhiệt độ thấp.
– Thời gian chiếu sáng:
+ Khi chuyển động quay quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng một góc không đổi phương trên mặt phẳng quỹ đạo ⇒ do đó có thời kì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời (bán cầu mùa hạ), có thời kì bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời ⇒ sinh ra hiện tượng mùa trong năm.
Bán cầu ngả về phía Mặt Trời (bán cầu mùa hạ) có thời gian chiếu sáng nhiều hơn (đường phân chia sáng tối ở phía sau vòng cực) ⇒ sẽ nhận được lượng nhiệt nhiều hơn.
Bán cầu ngả về phía xa Mặt Trời hơn (bán cầu mùa đông) có thời gian chiếu sáng ít hơn (đường phân chia sáng tối nằm phía trước vòng cực) ⇒ sẽ nhận được lượng nhiệt ít hơn.
Ví dụ: Ở nước ta nhiệt độ trung bình tháng 1 (mùa đông) thấp hơn tháng 7 (mùa hạ)
⇒ Như vậy, lượng nhiệt nhận được tại một địa điểm phụ thuộc vào góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh