Câu hỏi: Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền các đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền các đại dương nào dưới đây?
A. Đại tây Dương và Ấn Độ Dương.
B. Hai bờ Thái Bình Dương.
C. Hai bờ Đại Tây Dương.
D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền Đại tây Dương và Ấn Độ Dương. Đây là luồng vận tải sầm uất nhất thế giới với nhiều hải cảng lớn nhất thế giới hiện nay.

Author: Cô Minh Anh