Câu hỏi: Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do

Câu hỏi: Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do
A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh
B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm
C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển
D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh