Câu hỏi: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do

Câu hỏi: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do
A. Chiến tranh ở các vùng nông thôn
B. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh
C. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
D. Điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh