Câu hỏi: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:

Câu hỏi: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
B. Sơn nguyên Đê-can
C. Dãy Gác Đông và Gác Tây
D. Đồng bằng Ấn-Hằng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
Giải thích: Miền địa hình ở ở phía bắc là hệ thống Hi-ma-lay-a hùng vĩ chạy theo hướng tây bắc-đông nam dày gần 260km, bề rộng trung bình từ 320-400km.

Author: Cô Minh Anh