Câu hỏi: Miền khí hậu nóng hoặc nơi địa hình thấp của khí hậu ôn đới, thủy chế sông phụ thuộc chủ yếu vào

Câu hỏi: Miền khí hậu nóng hoặc nơi địa hình thấp của khí hậu ôn đới, thủy chế sông phụ thuộc chủ yếu vào
A. chế độ mưa.
B. băng tuyết tan.
C. nước ngầm.
D. nước trong các ao, hồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/57, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh