Câu hỏi: Miền Tây Trung Quốc hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn là do

Câu hỏi: Miền Tây Trung Quốc hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn là do
A. Ảnh hưởng của núi ở phía đông.
B. Có diện tích quá lớn.
C. Khí hậu ôn đới hải dương ít mưa.
D. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh