Câu hỏi: Môi trường tự nhiên là nhân tố thuộc

Câu hỏi: Môi trường tự nhiên là nhân tố thuộc
A. Môi trường nhân tạo.
B. Môi trường địa lý.
C. Môi trường sống.
D. Môi trường xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/159, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh