Câu hỏi: Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

Câu hỏi: Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là
A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao
B. Số người trong độ tuổi lao đông rất đông
C. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao
D. Tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I.2, SGK/13 – 14 địa lí 11, cơ bản.

Author: Cô Minh Anh