Câu hỏi: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là

Câu hỏi: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là
A. dân số đông, tăng rất chậm.
B. gia tăng dân số tự nhiên thấp.
C. tỉ lệ nhóm người trên 60 tuổi cao.
D. tuổi thọ trung bình thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/20, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh