Câu hỏi: Một trong những vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi đối với đời sống con người là

Câu hỏi: Một trong những vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi đối với đời sống con người là
A. Cung cấp nguyên liệu để sản xuất ra các mặt hàng tiêu dùng.
B. Cung cấp nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao.
C. Cung cấp nguồn gen quý hiếm.
D. Cung cấp nguồn đạm động vật bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, không gây béo phì.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Một trong những vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi đối với đời sống con người là cung cấp nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao.

Author: Cô Minh Anh