Câu hỏi: Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của

Câu hỏi: Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của
A. Phía bắc Nhật Bản.
B. Phía nam Nhật Bản.
C. Khu vực trung tâm Nhật Bản.
D. Ven biển Nhật Bản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh