Câu hỏi: : Nam Á có các hệ thống sông lớn:

Câu hỏi: : Nam Á có các hệ thống sông lớn:
A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công
B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát
C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang
D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Giải thích: (trang 34 SGK Địa lí 9).

Author: Cô Minh Anh