Câu hỏi: Nam Á có các kiểu cảnh quan:

Câu hỏi: Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
B. rừng lá kim, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
C. rừng cận nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
D. rừng rừng lá rộng, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
Giải thích: (trang 35 SGK Địa lí 9).

Author: Cô Minh Anh