Câu hỏi: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?

Câu hỏi: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Thái Bình Dương
B. Ấn Độ Dương
C. Bắc Băng Dương
D. Đại Tây Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Ấn Độ Dương
Giải thích: Phía đông nam, nam, tây nam và tây của Nam Á tiếp giáp với Ấn Độ Dương.

Author: Cô Minh Anh