Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Nền kinh tế tri thức không có đặc điểm nào sau đây?
A. Chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển.
B. Kết quả của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
C. Công nghệ cao phát triển như vũ bão.
D. Là giai đoạn phát triển sau kinh tế công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nền kinh tế tri thức dựa trên hàm lượng chất xám, kỹ thuật, công nghệ cao nên phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển (Bắc Mĩ, Tây Âu). Các quốc gia đang phát triển có trình độ kỹ thuật kém, chỉ số HDI thấp -> nền kinh tế tri thức không phát triển (các nước Châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á…). Như vậy, nhận xét nền kinh tế tri thức diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển là không đúng.

Author: Cô Minh Anh