Câu hỏi: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu ?

Câu hỏi: Nếu múi giờ số 12 đang là 2 giờ ngày 15 – 2 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là mấy giờ, ngày bao nhiêu ?
A. 7 giờ ngày 15 – 2.
B. 7 giờ ngày 14 – 2.
C. 21 giờ ngày 15 – 2.
D. 21 giờ ngày 14 -2.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Việt Nam (múi giờ số 7) cách múi giờ 12 là 5h về phía Tây nên ở Việt Nam sẽ chậm 5h. Vậy, khi ở múi giờ 12 là 2h thì ở Việt Nam là 24 + 2 – 5 = 21h ngày hôm trước (tức ngày 14/2).

Author: Cô Minh Anh