Câu hỏi: Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có

Câu hỏi: Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có
A. Kim Tinh, Trái Đất, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh
B. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Hoả Tinh, Trái Đất
C. Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh
D. Kim Tinh, Thuỷ Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/19, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh