Câu hỏi: Ngâm một viên kẽm sạch trong dd CuSO$_{4}$. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

Câu hỏi: Ngâm một viên kẽm sạch trong dd CuSO$_{4}$. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh