Câu hỏi: Ngành công nào không phải ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản:

Câu hỏi: Ngành công nào không phải ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản:
A. Công nghiệp khai khoáng
B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.
C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy ảnh, xe máy, máy giặt,…
D. Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Công nghiệp khai khoáng
Giải thích: (trang 45 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh