Câu hỏi: Ngành công nghiệp dệt-may,da-giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

Câu hỏi: Ngành công nghiệp dệt-may,da-giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì
A. ngành này đòi hỏi nhiều lao động có sức thể lực tốt và khả năng thích ứng nhanh.
B. ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ chuyên môn cao.
C. sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.
D. sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp dệt may da giày đòi hỏi nhiều lao động phổ thông, cận thẩn, tỉ mỉ nhưng không yêu cầu cao về trình độ.
⇒ Công nghiệp dệt may thường phân bố ở những khu vực có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, điển hình là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh