Câu hỏi: Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:

Câu hỏi: Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là:
A. Luyện kim.
B. Cơ khí.
C. Hoá chất.
D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/128, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh