Câu hỏi: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản là:

Câu hỏi: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản là:
A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.
C. Công nghiệp dệt may
D. Công nghiệp khai khoáng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, người máy công nghiệp.
Giải thích: (trang 45 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh