Câu hỏi: Ngành công nghiệp mũi nhọn, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho LB Nga là

Câu hỏi: Ngành công nghiệp mũi nhọn, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho LB Nga là
A. Công nghiệp hàng không – vũ trụ.
B. Công nghiệp luyện kim.
C. Công nghiệp quốc phòng.
D. Công nghiệp khai thác dầu khí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/69 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh