Câu hỏi: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây

Câu hỏi: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây
A. khai thác dầu khí,công nghiệp luyện kim và cơ khí.
B. công nghiệp điện lực,hóa chất và khai thác than.
C. khai thác gỗ,khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện.
D. khai thác than,khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

Gợi ý câu trả lời

Than và dầu khí là những nguồn nhiên liệu có khả năng tạo ra năng lượng khi đốt cháy. ⇒ Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm: khai thác than, dầu khí, điện lực.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh