Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào dưới đây xuất hiện sớm nhất trên thế giới?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào dưới đây xuất hiện sớm nhất trên thế giới?
A. Khai thác than.
B. Khai thác dầu mỏ và khí đốt.
C. Điện lực.
D. Cơ khí và hoá chất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh