Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở mọi quốc gia trên thế giới?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở mọi quốc gia trên thế giới?
A. Công nghiệp thực phẩm.
B. Công nghiệp điện tử – tin học.
C. Công nghiệp luyện kim.
D. Công nghiệp năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Công nghiệp thực phẩm phân bố ở mọi các quốc gia trên thế giới.
– Các nước phát triển: tiêu thụ nhiều, yêu cầu sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, tiện lợi khi sử dụng.
– Các nước đang phát triển: đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu, giá trị sản phẩm công nghiệp.
Công nghiệp điện tử – tin học phát triển mạnh ở Hoa Kì, Nhật Bản, EU….

Author: Cô Minh Anh