Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Trung Quốc nhờ lực lượng lao động dồi dào?

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Trung Quốc nhờ lực lượng lao động dồi dào?
A. Chế tạo máy.
B. Dệt may.
C. Sản xuất ô tô.
D. Hóa chất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/92, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh