Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông:

Câu hỏi: Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông:
A. Cơ khí.
C. Sản xuất hàng tiêu dùng.
B. Hóa chất.
D. Năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh