Câu hỏi: Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

Câu hỏi: Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở
A. Châu Âu và châu Á.
B. Mọi quốc gia trên thế giới.
C. Châu Phi và châu Mĩ.
D. Châu Đại Dương và châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh