Câu hỏi: Ngành dệt – may hiện nay được phân bố

Câu hỏi: Ngành dệt – may hiện nay được phân bố
A. Chủ yếu ở châu Âu.
B. Chủ yếu ở châu Á.
C. Chủ yếu ở châu Mĩ.
D. Ở nhiều nước trên thế giới

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh