Câu hỏi: Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do

Câu hỏi: Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do
A. Cự li dài.
B. Khối lượng vận chuyển lớn.
C. Tính an toàn cao.
D. Tính động cơ cao.

Gợi ý câu trả lời

Khối lượng luân chuyển hàng hóa bằng quãng đường di chuyển nhân với khối lượng (tấn.km)
Ưu điểm của vận tải đường biển là vận chuyển được hàng hóa nặng cồng kềnh trên những tuyến đường xa (cự li dài)
⇒ Vì vậy ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do cự li dài.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh