Câu hỏi: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

Câu hỏi: Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho
A. Nhà máy chế biến thực phẩm.
B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.
D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò của ngành khai thác than: cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện (đốt cháy than để tạo ra nhiệt lượng), luyện kim (than được cốc hóa).
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh