Câu hỏi: Ngành nông nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi: Ngành nông nghiệp nước ta hiện nay
A. sản phẩm đa dạng, ngày càng phát triển.
B. chăn nuôi chiếm ưu thế so với trồng trọt.
C. các khâu sản xuất hiện đại hóa toàn bộ.
D. nông nghiệp thâm canh trình độ rất cao.

Gợi ý câu trả lời

Ngành nông nghiệp nước ta hiện nay sản phẩm đa dạng, ngày càng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóaĐáp án: A

Author: Cô Minh Anh