Câu hỏi: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1952, nền kinh tế Nhật Bản

Câu hỏi: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1952, nền kinh tế Nhật Bản
A. bị suy sụp nghiêm trọng.
B. trở thành cường quốc hàng đầu.
C. tăng trưởng và phát triển nhanh.
D. được đầu tư phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/77, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh