Câu hỏi: Nghành nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hướng

Câu hỏi: Nghành nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hướng
A. Nuôi quảng canh để đỡ chi phí thức ăn.
B. Nuôi thâm canh để đỡ chi phí ban đầu.
C. Nuôi những loại quay vòng nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.
D. Nuôi đặc sản và thực phẩm cao cấp có giá trị kinh tế cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/115 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh